Photographer & Retoucher

Miki Studio

Photography & Retouching: Sanna Lehto
Ceramic art: Miki Studio